Pobierz informacje
o SDPwO

Klauzula informacyjna RODO

Procedura Reklamacyjna

Certyfikat SUS 2.0

Certyfikat SUS 2.0


Sekretariat Studium
(adres korespondencyjny):
ul. Dzika 2,
00-194 Warszawa

Telefon:
601-666-608
663-838-350

E-mail: 

kontakt@ortodoncja.edu.pl 

Godziny pracy sekretariatu:
poniedziałek-piątek: 8:00-16:00

Regulamin Studium

14.03.2022

  • Kandydat musi być świadomy obowiązku regularnego uczestnictwa w zajęciach teoretycznych i praktycznych podczas całego programu Studium
  • W razie znacznych zaległości z powodu opuszczania zajęć, których nie da się odrobić, opłata nie podlega zwrotowi, a absencja na zajęciach będzie uznawana za rezygnację
  • Bezpłatne uzupełnienie zaległości możliwe będzie tylko w absolutnie wyjątkowych przypadkach w następnym roku