Pobierz informacje
o SDPwO

Klauzula informacyjna RODO

Procedura Reklamacyjna

Certyfikat SUS 2.0

Certyfikat SUS 2.0


Sekretariat Studium
(adres korespondencyjny):
ul. Dzika 2,
00-194 Warszawa

Telefon:
601-666-608
663-838-350

E-mail: 

kontakt@ortodoncja.edu.pl 

Godziny pracy sekretariatu:
poniedziałek-piątek: 8:00-16:00

Efekty nauczania (zastosowania wiedzy)

Absolwent:

 • potrafi ocenić normę estetyczną, morfologiczną, zgryzową i czynnościową w poszczególnych etapach rozwoju
 • zna klasyfikację i metody diagnozowania wad zgryzu
 • potrafi rozpoznać wadę zgryzu oraz zakwalifikować do leczenia ortodontycznego
 • potrafi przewidzieć konsekwencje niepodjęcia leczenia
 • zna zastosowanie badań radiologicznych w diagnostyce ortodontycznej
 • zna instrumentarium, materiały i zasady leczenia aparatami zdejmowanymi i stałymi
 • zna biomechanikę przesunięć zębów
 • umie planować i przeprowadzić leczenie oraz przewidywać jego czasu trwania i koszt

Umiejętności praktyczne objęte programem nauczania, to:

 • Gromadzenie odpowiedniej dokumentacji (wywiad, modele, fotografie, radiogramy) i ich profesjonalna ocena (wykrywanie dziedziczenia wady, badania pomiarowe na modelach, ocena rysów twarzy en face i z profilu, ocena zdjęć zębowych, zgryzowych, pantomogramów, analiza cefalometryczna, w tym ocena dojrzałości kręgów szyjnych)
 • Planowanie aparatów zdejmowanych i umiejętność ich aktywowania
 • Umiejętność samodzielnego wykonania i dopasowania pomocniczych aparatów stałych (utrzymywacz przestrzeni, przerzut podniebienny, quadhelix, wyciągi zewnątrzustne)
 • Umiejętność cementowania pierścieni i klejenia zamków
 • Samodzielne doginanie łuków czynnych i dopasowywanie łuków fabrycznie kształtowanych u pacjentów z wybitnie wąskimi lub szerokimi łukami zębowymi
 • Umiejętność zdejmowania aparatów stałych