Pobierz informacje
o SDPwO

Klauzula informacyjna RODO

Procedura Reklamacyjna

Certyfikat SUS 2.0

Certyfikat SUS 2.0


Sekretariat Studium
(adres korespondencyjny):
ul. Dzika 2,
00-194 Warszawa

Telefon:
601-666-608
663-838-350

E-mail: 

kontakt@ortodoncja.edu.pl 

Godziny pracy sekretariatu:
poniedziałek-piątek: 8:00-16:00

Warunki przyjęcia

 • Dyplom ukończenia studiów dentystycznych
 • Zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu
 • Współpraca z gabinetem ortodontycznym
 • Wpłata wpisowego*

  Ważne:

  W przypadku dużej liczby zgłoszeń, w pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby, które mogą wykazać się motywacją i dotychczasową aktywnością w pogłębianiu wiedzy w zakresie ortodoncji. Udział w Studenckim Kole Ortodontycznym, członkostwo w towarzystwie naukowym/ortodontycznym, prezentacja zjazdowa, autorstwo lub współautorstwo publikacji w recenzowanym czasopiśmie ortodontycznym (Czasopismo Stomatologiczne, Forum Ortodontyczne), rozprawa doktorska z dziedziny ortodoncji, udział w kursach ortodontycznych. Dodatkowe punkty mogą zadecydować o kolejności przyjęcia do Studium.

 

Wymagane dokumenty wraz z dowodem wpłaty należy składać do sekretariatu Studium, drogą pocztową lub mailową.


Opłaty za naukę w Studium

Opłata za cały okres nauki w Studium wynosi 50 000 PLN

 1. wpisowe (zaliczka rejestracyjna) - 5 000 PLN 
 2. czesne I rata (dla osób zakwalifikowanych do Studium) - 20 000 PLN
 3. czesne II rata - 25 000 PLN

UWAGA: wpłaty prosimy kierować na poniższe dane


Konto bankowe:
MILLENIUM Bank 24 1160 2202 0000 0000 6193 8752
OLORTO Sp. z o.o.
ul. Dzika 2
00-194 Warszawa
W tytule: SDPwO 2023/2024 - IMIĘ I NAZWISKO