Pobierz informacje
o SDPwO

Klauzula informacyjna RODO

Procedura Reklamacyjna

Certyfikat SUS 2.0

Certyfikat SUS 2.0


Sekretariat Studium
(adres korespondencyjny):
ul. Dzika 2,
00-194 Warszawa

Telefon:
601-666-608
663-838-350

E-mail: 

kontakt@ortodoncja.edu.pl 

Godziny pracy sekretariatu:
poniedziałek-piątek: 8:00-16:00

Plan kształcenia

Kształcenie w Studium Doskonalenia Praktycznego w Ortodoncji odbywa się raz w miesiącu, podczas 15 sesji, w piątek (6 godz.) i w sobotę (8 godz.)

Słuchacze muszą przeznaczyć czas na samokształcenie według zasady: 1 godzina pracy samodzielnej na 1 godzinę zajęć grupowych w jednostce nauczającej.

W ramach prac domowych Słuchacze będą ćwiczyli umiejętności praktyczne w celu osiągnięcia biegłości w pracy z drutem (na materiałach dostarczonych przez Studium).
Będą zobowiązani opanować pamięciowo wiadomości podawane podczas zajęć grupowych, a także informacje zawarte w zleconych przez instruktorów i wykładowców partiach podręczników i artykułów.

Każdy uczestnik kształcenia ma prawo do indywidualnej rozmowy z wykładowcą lub instruktorem, po wcześniejszym zapisaniu się w sekretariacie. Wykładowca może przyjąć na dodatkowe, bezpłatne kształcenie indywidualne (tutoring) po zakończeniu zajęć grupowych podczas każdej sesji.